Reverzní inženýrství

Reverznímu inženýrství (v angličtině RE – Reverse Engineering) se také říká zpětné inženýrství nebo zpětná analýza a jedná se o proces, který zpětnými kroky přesně odkrývá princip a strukturu svého předmětu, a to pro pochopení jeho způsobu fungování. Zjednodušeně řečeno můžeme reverzní proces označit za tzv. špionáž.

V IT oblasti se můžete setkat i s pojmem sociální inženýrství.

Kde se v současné době nejvíce s reverzním inženýrstvím můžeme setkat?

O tom jestli je reverzní analýza porušování práv duševního vlastnictví či nelegálním procesem (jako tomu může být např. v případě crackování) záleží od konkrétní situace a také právních aspektech daného světového státu.

Šifrování dat je jedním z mnoha možných způsobů, jak zamezit reverznímu špionům, kteří mají nekalé úmysly a nehledají např. bezpečnostní chyby, proto aby je mohli v kódu či systému opravit.