Newbie

Slangový výraz pro nezkušeného člověka např. začínajícího pracovat s PC, s internetem nebo s hraním počítačových her (zde se tento pojem užívá pro začátečníky velmi často). Newbie se de facto kryje s výrazem lamer. Jejich opakem je označení geek neboli člověk zkušený a protřelý v počítačovém a IT světě.

V 60. letech minulého století se ze slova newbie vyvinulo další hojně používané slovo pro tzv. počítačového či herního nešiku – noob.