Co je geek

Termín geek je slangové označení pro člověka, který je jednostranně zaměřený na určitou činnost, která je doplňována vysokou mírou úzce zaměřených odborných znalostí. Český ekvivalent by klidně mohl znít něco jako šprt, podivín apod.  

Jen málokdo zřejmě ví, že v docela nedávné historii, na přelomu 19. a 20. století) byl pod slovem geek znám pouťový kejklíř, který měl za úkol upoutat davy lidí před cirkusovým stanem a přimet je k nákupu lístku. To se většinou dělo tak, že geek honil před zraky lidí malé kuře, a když ho chytil, ukousl mu zaživa hlavu.

Poprvé se výraz geek, v dnešním slova smyslu, i když trochu úžeji zaměřeném, objevil v roce 1952 v jedné povídce, v níž autor takto označoval člověka, který je nadšencem do IT a má k tomu vrozené dispozice. Slovo je odvozeno od jiného slova, a to geck, což znamená blázen.

Dneska se nemusí být geekem označen pouze tzv. fanatik do IT oboru. Geek může být kdokoli, koho zajímá určitá dovednost, téma a kdo snaží se proniknout co nejhlouběji.

Není náhodou, že z řad opravdových počítačových geeků se často rekrutují ti nejlepší crackeři, phreakeři a hackeři