Geek

Termín geek je slangové označení pro člověka, který je jednostranně zaměřený na určitou činnost, která je doplňována vysokou mírou úzce zaměřených odborných znalostí. Český ekvivalent by klidně mohl znít něco jako šprt, podivín apod.  

Ale málokdo zřejmě ví, že v ne ještě tak dávné historii (konec 19. století a začátek 20. století) byl pod slovem geek znám pouťový kejklíř, který měl za úkol upoutat davy lidí před cirkusovým stanem a přimet je k nákupu lístku. To se většinou dělo tak, že geek honil před zraky lidí malé kuře, a když ho chytil, tak mu za živa ukousl zuby hlavu.

Poprvé se výraz geek - v dnešním spíše chápanem slova smyslu, i když trochu úžeji zaměřeném - objevil v roce 1952 v jedné povídce, kde tím bylo vystihován člověk, který je nadšencem do IT a má k tomu vrozené technické dispozice. Slovo je odvozeno od jiného slova, a to geck, což znamená blázen.

Dneska se nemusí být geekem označen pouze tzv. fanatik do IT oboru. Geek může být kdokoli, koho zajímá určitá dovednost, téma a snaží se proniknout do co největší informační roviny.

Není vůbec žádnou náhodou, že z řad opravdových počítačových geeků se často rekrutují ti nejlepší crackeři, phreakeři a hackeři