Lamer

Lamer či lama je do češtiny přejatý výraz z anglického lame (chromý). V komunitě počítačových hackerů se jedná o označení člověka, který se tzv. vychloubá svými znalostmi a schopnostmi, které mu ale v realitě chybějí.

Takže se v praxi může jedna o osobu, která dělá, že je hacker, ale ve skutečnosti to jen falešně předstírá. Opakem takového přístupu je člověk, který označován jako geek.

V širším smyslu chápání slova lamer v příslušném kyberprostoru, se tak také označuje každý uživatel PC, který neumí např. pracovat s počítačovými programy, hrát počítačové hry apod.

Termín lamer má svůj základ ze skateboardingového prostředí, kde šlo o člověka, který si nešikovnou jízdou na skejtu zapříčinil různá zranění.

V rámci IT a obecně počítačového slangu význam slova lamer také dobře naplňujíí výrazy jako je noobie, noob (odvozené z anglického newbie, což znamená v překladu nováček) nebo loser (anglicky loser = ubožák, zoufalec).