Maska sítě

Označení pro logické rozdělení počítačové sítě do konkrétního typu jeho dalších podsítí.  Část přidaná maskou se označuje jako subnet. V IPV4 se zapisuje velmi podobně jako IP adresa.

V binární podobě má zleva jedničky a v místě konce čísla sítě a místa pro číslo síťového rozhraní jsou nuly. Funkce masky sítě je následující – router dle ní rozhoduje o směrování (tzv. routování) IP diagramů.