Co je konsolidace

Konsolidace vychází z latinského con - dohromady a solidus - pevný a znamená tedy jisté urovnání či upevnění. Se slovem konsolidace se dá setkat v mnoha odlišných oborech, jako např. finance či stavebnictví.

V IT prostředí je pro efektivnější provoz a inteligentní snížení firemních nákladů např. na Disaster Recovery, počtu výpadků systémů nebo zálohování, konsolidace dat a infrastruktury jedním z prvních kroků, které je třeba udělat pro dosažení opravdu viditelných výsledků.

Dále se konsolidací označuje např. stav po vykonané operaci jménem defragmentace disku, kdy se roztříštěná data na pevném disku znovu zkonsolidují, čili sjednotí do jednoho celku a počítač tak může rychleji fungovat.