Co je fyzická vrstva

Fyzická vrstva je 1. vrstva modelu síťové architektury OSI. Její funkcí je zajištění vzájemné interoperability mezi bity a signály. Protokoly na této vrstvě ustanovují např. kmitočty, modulace, elektrické vlastnosti kabelu nebo napěťové úrovně.

Může jít například o nejstarší modemy, huby, repeater, síťové a hostitelské adaptéry (ty se vyskytují např. v úložištích NAS), Bluetooth či fyzická vrstva USB.