Co je flaming

Termínem flaming ve virtuálním prostředí (dá se říci v kyberprostoru) označujeme záměrnou tvorbu a umísťování nepřátelských vzkazů a agresivních urážek za účelem snížit a popudit druhé osoby, a to v rámci elektronické komunikace v internetovém prostředí.

Flaming je technika, která spadá pod kyberšikanu, tím pádem je trestně stíhatelná.