Flaming

Termínem flaming ve virtuálním prostředí (dá se říci v kyberprostoru) označujeme záměrnou (v rámci elektronické komunikace na internetovém prostředí) tvorbu a umísťování nepřátelských vzkazů a agresivních urážek za účelem snížit a popudit druhé osoby.

Flaming je technika, která spadá pod kyberšikanu a je tím pádem trestně stíhatelná.