Co je failover

Failover je označení pro překonání výpadku sítě nebo náhlého ukončení životně důležité aplikace a také udržování aktuální zálohy databáze. Záloha se udržuje nejčastěji za pomoci procesu replikace.

Failover zajišťuje okamžitý přesun dat na záložní zdroj, jakým je např. redundantní server. Tento důležitý prvek by měl být řešen i ustanovením známém pod heslem SLA.