Co je démon

Termínem démon se v IT prostředí označuje specifický program, který svou činnost provozuje dlouhodobě a vůbec nemusí být nijak závislý na přímém kontaktu s koncovým uživatelem (jejich vzájemné interakci).

V procesu jeho naprogramování a nastavení se využívá multitasking. V unixových systémech, kde je démon jako tzv. ryba ve vodě, protože z tohoto prostředí i vzešel, jeho název končí písmenem d. To jasně a striktně definuje jeho proces a název.

Démon se nejčastěji používá u provozu jednotlivých serverových řešení, jako je např.:

Někteří démoni jsou zase koncipovaní tak, aby sledovali činnost systému a jiní zase zásadně snižují frekvenci CPU v systému.

Význam slova démon?

Historické pozadí termínu démon, tak jak je používán v počítačové terminologii, má dva zásadní body.

V tom první je démon odvozen od Maxwelova démona, kdy se jedná o postavu ze slavného vědeckého myšlenkového experimentu, která tiše pracuje na pozadí všech procesů.

Tím druhým kořenem je mytologická forma démonů, kdy se jedná o služebníky řeckých bohů.