Co je CSS

Termín vychází z anglických slov Cascading Style Sheets a jedná se standard kaskádových stylů, které definují vizuální vzhled (barvy, obrázky a samotné prvkové umístění) a formátování HTML dokumentu.

HTML dokument strukturovaný za pomocí CSS je základ pro vůbec úspěšnou SEO následnou práci. Autorem CSS byl Nor, Håkon Wium Lie, který pracoval v 90. letech pod Timem – Bernersem – Leem, zakladatele prvotních WWW stránek.