Co je HTML

Zkratka HTML vychází ze slovního spojení Hyper Text Markup Language, což znamená textový značkovací jazyk. Jde o jazyk, který umí propojovat texty na základě odkazů a dává textům smysl za pomoci sady tzv. tagů a elementů. HTML kód se vytváří v textových editorech jako je např. Notepad++, PSPad, ale i v takových WYSIWYG editorech.

Vznikl na začátku 90. let minulého století. Je to základní programovací jazyk, ve kterém vznikly vůbec první internetové stránky. Používá se tedy k vytvoření základní kostry webové stránky. Poslední verze jazyka HTML je z června 2014 – 5. 0. Dnes na něj navazuje programovací jazyk XHTML.