WYSIWYG

Jedná se o akronym věty „What you see is what you get“ a po našem „co vidíš, to dostaneš.  Jde o způsob práce s dokumenty v počítači, kdy je verze na obrazovce identická s výslednou verzí dokumentu. Když například něco píšete ve známem programu Microsoft Word apod. textových editorech, tak pracuje s editorem typu WYSIWYG.

Způsob práce typu WYSIWYG lze využít nejen při psaní textu, ale i u tvorby webového rozhrání. V takovém případě člověk nepracuje přímo se zdrojovým kódem v jazyku HTML, ale upravuje v editoru všechny webové prvky, obrázky, tlačítka, texty a grafiku a editor to okamžitě převádí na funkční HTML kód.