MIMO

MIMO je akronym od anglického multiple-input multiple-output, kdy se jedná o abstraktní matematický model pro multi-anténní formu bezdrátové sítě. Její historie a uplatnění spočívá nejvíce v rádiové komunikaci, kde je k dispozici od zhruba poloviny 80. let minulého století.

V případě MIMO jde vlastně o cílené zdvojení informačního matematického modelu zkratky SISO (single-input single-output), kde vše funguje na bázi tradičního jednoho vstupu a i výstupu.

S MIMO technologii se tak můžeme setkat jako doplňkovou částí bezdrátových standardů jako je WiMax, Wi-Fi a dalších méně známých připojení. MIMO tedy náležitě zefektivňuje spektrální oblast využití bezdrátových systémů

Hlavní přínos a funkce MIMO je na první pohled každému uživateli hned zřejmý, aniž by nutně musel MIMO technologii nějak více rozumět, protože se velmi účinně manifestuje do viditelné podoby razantního navýšení základní přenosové rychlosti pro přenášená data a informace. Ve spojení s vhodným širokopásmovým kanálem může být klidně přenosová rychlost až 500/Mb za s.

  • Pro podrobnější informace o hesle se podívejte zde.
  • Něco málo historii hesla se dozvíte také na Radio-Electronics.Com