Co je šírka pásma

Šířka pásma (bandwith) je frekvenční interval rozsahu přenášeného elektromagnetického signálu v rádiových technologií. V IT světě zase udává objem datových bloků, které dané zařízení dokáže za jistý čas přenést dále. Jednotkou měření pro výpočet šířky pásma je Hz (Hertz).

Termín bandwith je pevně semknut s přenosovou rychlostí, protože čím větší bývá šířka přenosového pásma, tak tím se lépe vytvářejí příznivé startovní podmínky pro velkou přenosovou rychlost. Tato definice je dle teorie Shannona a Hartleyho.  

Signál či data, která jsou deformovaná či jinak zkreslená jsou známkou velice omezené šířky pásma.