Password

Password znamená česky heslo. Jedná se o ověření totožnosti daného uživatele a zabezpečení jeho osobních a citlivých dat. A také se jedná o důležitou informaci, kterou se snaží např. cracker prolomit za pomoci různých nekalých technik jako třeba brute force. Pokud uživatel na systémové vyžádání zadá heslo neboli password správně, tak je vpuštěn ke svým datům. 

Při pokusu zadávání správného hesla může být (ale i nemusí) systém nastaven na určitý rámec pokusů, který když uživatel nezvládne (resp. poplete například 3x své heslo), tak si zablokuje např. bankovní učet nebo telefon (zde se jako heslo bere PIN).

Jak si password nejlépe nastavit?

Na internetu můžete najít plno doporučení a tipů, jak by správně heslo mělo vypadat, aby ho mohl jen tak nějaký virus nebo hacker prolomit. Čím víc rozdílných prvků (čísla, pomlčky, uvozovky, malá i velká písmena apod.) je v jednom hesle obsaženo, tím je jeho síla hodnocena lépe a pravděpodobnost jeho prolomení se výrazně snižuje.