Co je to optické vlákno

Optické vlákno funguje jako přenosové médium pro optickou síť. Většinou je vyrobené ze skleněného nebo plastového materiálu, aby dobře za pomoci světla přenášelo signály ve směru své osy.

Dobře se hodí na komunikační přenos na delší vzdálenosti a při vyšších požadovaných přenosových rychlostech. Každé vlákno může přenášet vícero nezávislých signálů, což je jejich další výhoda. S optickými vlákny se můžeme setkat i při stavbě telekomunikačních sítí.