Co je to node

Node je česky síťový uzel. Jedná se o zařízení, které je připojeno jako součást počítačové sítě. Je to seskupení jednoho nebo více síťových elementů, které se spravují jako samostatná entita. Samotná počítačová síť se skládá z jednoho nebo více uzlů (uzel může být jiný počítač nebo jiná síť).

Uzel může být např. počítač, mobilní telefon nebo další síťová zařízení jako switche, huby, repeatery či routery.