Nevyžádaná pošta

Nevyžádaná pošta je synonymní termín pro více lidem známý výraz spam. V případě nevyžádané pošty se jedná o zneužití systému elektronické služby, a to se záměrem – rozeslat poštu neznámým adresátům s nevyžádaným obsahem. V momentě, kdy adresát takové pošty, tento druh e-mailů neočekává, tak se jedná o uživatelem nevyžádanou poštu, které ho navíc obtěžuje.

Zřejmě nejvíce této pošty představuje reklama, kterou spammer neboli osoba rozesílající obtěžující obsah, posílá na základě předem vytipovaného seznamu e-mailových adres, které nesouhlasily s posíláním obsahu tohoto druhu. Dost často spammer dává jako přílohu k „dobru“ obsahu i zákeřného e-mailového červa. Spammer, který pracuje s e-mailovými červy je také specificky označován v kyberprostoru jako cracker.  

Do nevyžádané pošty můžeme zařadit také i hoaxy, které vyvolávají informační paniku, mystifikaci či skandální pohoršení v internetové komunitě. Jako nevyžádaný druh elektronické komunikace můžeme též považovat i druhou stranou neschválené verbální projevy, které jsou jedním z hlavních principů kyberšikany.