Heuristická analýza

Jedná se o jednu ze dvou pracovních metod (tou další je antivirový test), jakými pracuje antivirový program při detekci neznámých typů počítačových virů. Heuristická analýza tedy znamená analýzu kódu souboru, přičemž hledá jeho správné významové určení.

V praxi to znamená, že hledá (tzv. simuluje za chodu) v souboru postupy, které jsou pro viry typické, a prvky, které se normálně v programech nevyskytují.