Co je download

Anglický výraz download se používá pro stahování dat či souboruinternetu do vlastního přístroje (tablet, PC, notebook či mobilní telefon nejčastěji). Kromě stahování dat z internetu tento termín označuje také stahování i z jiného datového zdroje např. externího přenosného disku.

Málokdo ví, že k stahování dochází de facto, ale při každém uživatelském kroku na internetu. Data se musí průběžně o stránce uživateli načítat, proto aby se webová stránka mohla plně zobrazit. To se děje tak, že webový prohlížeč si bere její obsah ze serveru.

Opakem downloadu neboli stahování je upload, tedy nahrávání dat na internet.