Co je disketa

Česky disketa, anglicky „Floopy Disk“, protože diskety se daly fyzicky ohýbat, aniž by se poškodily přechovávaná data. Disketa je označení pro druh paměťového média postaveném na magnetickém základu, kdy magnetická vrstva je nanesena na pružný rotující diska, který je vyroben z plastu.

První disketu představil světu David Noble ze společnosti IBM. To se událo v roce 1967. Její kapacita byla pouhých 80 kB, měřila 20 centimetrů a měla sloužit k přenosu aktualizacím pro klienty společnosti IBM.

Tato disketa ale byla zatím nepřepisovatelná, první přepisovatelná spatřila světlo světa o 5 let později.

Proč se diskety přestaly používat?

Největší jejich boom byl v 80. a 90. letech minulého století, a to především kvůli nízké výrobní ceně. Diskety se tak hojně využívaly pro účely přenosu různých softwarů či backupu.

Na začátku nového milénia však kvůli rychlosti a kapacitní nepružnost se od používaný disket postupně upouštělo. Svůj vliv na to měl i nástup Internetu, vývoj poštovních klientů a technologie USB. Dnes už jsou diskety nosičem informací takřka jen historického charakteru.