Co je digitální certifikát

Digitální certifikát je digitální dokument sloužící k transparentní identifikaci jejího majitele. Jedná se o digitální cestou podepsaný veřejný šifrovací klíč, který slouží k zajištění bezpečnější (šifrované) komunikaci vedenou napříč počítačovou sítí.

Certifikát je využíván jako identifikace při vytváření zabezpečeného spojení jako je např. protokol HTTPS. Obsahuje v sobě také informace o vydavateli certifikátu.