Co je C&C server

C&C server (z anglického Command and Control server) je termín, který se používá v rámci botnetu. Ve volném českém překladu velící a řídící server.

Jde o to, že bot, který se infikoval uživateli do jeho sítě (síťový červ), tak je schovaný a k následné komunikaci s původcem botnetu neboli crackerem využívá právě služeb C&C serveru.

C&C server je centralizovaný počítač, který poté vydává příkazy ke své armádě zombie PC, které jsou v jeho absolutní moci a mohou zahájit takto např. DDoS nebo rozesílání hromadného spamu.

V závislosti na topologii botnetu může existovat více C&C serveru nebo také žádný. Nejčastěji používanéářešení jsou:

Hvězdicové – boti jsou organizovány okolo jednoho serveru.
Multi-server - zde se vyskytuje vícero C&C serverů pro redundanci.
Hierarchické - zde je také více C&C serverů, ale jsou postupně uspořádané.
Náhodné - žádný C&C server.