Co je bit rate

Bit rate se používá jako označení pro přenosovou rychlost v komunikačních systémech a pro maximální propustnost. Udává počet bitů, které jsou přeneseny za 1 vteřinu (b/s).

Čím větší bit rate, tím je lepší kvalita, ale také se logicky zvětšuje velikost daného souboru, což se dá řešit poté jeho komprimací.