Socioware

Software, díky kterému se může v rámci kyberprostoru setkávat větší množství lidí a mohou spolu virtuálně komunikovat, sdílet data apod.

Pod pojem socioware můžeme zařadit blogy, wikipedii, diskusní vlákna a především velice oblíbené sociální sítě jako je např. Facebook, Instagram nebo Twitter, ale také i interní firemní softwarová rozhraní, který usnadňují domluvy ohledně prováděných prací v dané firmě.