Komutační síť

Dnes už trochu starší typ síťové technologie s přepojovaním okruhů. Využívá se především v telegrafii, klasické telefonii a také v architektuře ISDN.

Její smysl tkví v zajištění komutovaného spojení mezi zdrojovým a cílovým uzlem s tím, že takto vzniklá „nová cesta“ se ruší až momentě, kdy se spojení ukončí.

Výhodou komutačních sítí jsou nízké pořizovací a provozní náklady. Nevýhodou je zase menší přenosová rychlost