Co je dekomprimace

Dekomprimace je název pro proces, který je opakem komprimace – zmenšení objemu dat bez ztráty informačního obsahu. Tedy dekomprimace je obnovení dat v původní nezarchivované či nestlačené (komprimované) velikosti.