Co je CAPTCHA

Termín CAPTCHA vyjadřuje známý Turingův test (podle známého Alana Turinga, který jej prezentoval na veřejnosti přesně v roce 1950), který se na webových stránkách používá ve snaze striktně odlišit skutečného lidského uživatele od internetového robota a potencionální hrozby spamu.

Samotné spojení CAPTCHA je akronym pro „completely automated public Turing test to tell computers and humand apart“, což v českém překladu znamená „plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí“.

Hlavní princip CAPTCHA

Celý smysl testu spočívá v tom, že uživateli se zobrazí obrázek s více či méně deformovaným textem, kdy následným úkolem uživatele je text správně přečíst a opsat. CAPTCHA je postaven na bázi toho, že jen člověk z masa a kostí dokáže správně pochopit a opsat deformovaný text.