Co je button

Česky tlačítko. Nejčastěji se s tímto pojmem setkáte v oblasti SEO a potažmo celém internetovém marketingu.

Kdy výraz Button označuje výrazný prvek v uživatelským rozhraní webové stránky, který má pobízet návštěvníka webu k nějaké předem definované akci.