Co je to počítačový útok

Jako počítačový útok se označuje neoprávněný vstup nepovolané osoby (cracker) na uživatelský počítač spolu s deformací, úpravou či totální likvidací uživatelských informačních datových bloků.

Ale pozor, počítačový útok neboli kybernetický útok začíná až v momentě neboli je právně postižitelný při manipulaci s daty neboli privátními informacemi a je přísně postihován zákonem.

Majitel počítače (většinou je útokem postihnutá firma), na kterém byl crackerem vykonán cílený nelegální útok, je označován jako oběť. Samotný útočný akt se dále dělí na:

Nejznámější 3 typy počítačových útoků

Jistou prevencí proti počítačovým útokům v kyberprostoru, nikoliv na fyzicky vedené počítačové útoky, je aktualizovaná virová databáze u antiviru, dobře nastavená brána firewall, která promění uživatelův počítač v nedobytnou pevnost.

A především administrátoři sítě, kteří důsledně monitorují veškerou činnost a pohyb v rámci počítačové sítě.

  • Více o počítačovém útoku zde.