Kdo je CEO

CEO (z anglického Chief Executive Officer) je česky ředitel obchodní společnosti, generální ředitel či prostě u nás v ČR se tak označuje ten nejvýše postavený člověk v dané firmě.  Jde o člověka, který má jednatelskou pravomoc uvnitř společnosti, ale i vůči třetím osobám.

Zkratka CEO se nejčastěji používá v USA. V Británii se spíše potkáte s výrazem Managing Director.