Co je ACK scanning

ACK scanning je nejlepší a nejrafinovanější technika skenování portů pro důležitou informaci, jestli je skenovaný síťový port filtrován firewallem či nikoliv, tedy port nefiltrovaný. Celé to funguje tak, že se vysílá paket, který má faktor ACK a je doprovázen nahodilou číselnou sekvencí.

V momentě, kdy port není filtrován, tak je zpětně doručena systémová odpověď za pomoc paketu RST. Při obdržení jiné zprávy, nebo také žádné vzniká největší pravděpodobnost, že bránou firewallu je port filtrován.

Pro zjištění toho, zda je port otevřen či uzavřen, ACK scanning neslouží. Pro zjištění tohoto druhu informace je tak lepší použít metodu TCP skenování či UDP.